Medial Sittning

Medial Sittning

Under sessionen får du meddelanden och bevis från släktingar, nära och kära, vänner och andra som har gått vidare till andra sidan. 


Bevis på närvaro kan vara karaktärsdrag, livsvanor och gemensamma minnen. Budskapen är oftast till hjälp, försäkran, stöd och helande.


Det finns ingen garanti för att kommunikation kommer att ske med en specifik själ, även om det enligt min erfarenhet vanligtvis sker. Det finns också alltid möjligheter att andra själar dyker upp med meddelanden under sessionen. Även högre energier såsom andliga guider kan komma igenom med budskap och healing.

Pris för Medial sittning


25 min 600kr

45 min 900kr