Feng Shui handlar om att balansera energierna som finns runt om kring oss så att de verkar för oss och inte mot oss. Rätt utförd Feng Shui kan när som helst skapa förändring i ditt liv.

FENG SHUI FÖR DITT HEM OCH FÖRETAG

För privata hem skapas balans för att främja ett harmoniskt liv med goda relationer, framgångar i yrkesliv och studier, samt förbättring av hälsan.


För företagare ser man över affärslokaler, kontor och andra komersiella ytor för att skapa ett energirikt flöde som ökar försäljning och kundtillströmning, Man tittar även på logotyper, marknadsföring, personal etc.

Feng Shui handlar om att balansera energier som omger oss så att de blir till våra fördelar. Feng Shui kan när som helst skapa förändring i ditt liv.

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING AV FENG SHUI SOM PRIVATPERSON:


 • Du upplever bakslag i livet relaterat till hälsa, relationer, ekonomi etc.
 • Kan inte hitta en partner
 • Svårt att spara pengar, även om inkomsterna är höga
 • Du är inte nöjd med ditt hem, men vet inte vad som är fel
 • Öka din framgång och lyckas bättre
 • Svårt att bli gravid trots att inga fysiska hinder föreligger
 • Sömnlöshet eller andra sömnproblem
 • Har ett rum där du inte känner dig bekväm även om du inte vet varför
 • Känner dig orkeslös och har låg energinivå
 • Du kanske vill byta karriär
 • Förbättra inlärningsresultat vid studier
 • Trädgården känns inte så mysig och energigivande som den borde
 • Du vill renovera eller gör ombyggnationer i ditt hem
 • Försäljning av din befintliga bostad
 • Vilka rum är bra att sova i, arbeta i etc.  
 • Hur kan risken för konflikter och incidenter minimeras?
 • Hur rummen bör färgsättas  
 • Vilka utrymmen lämpar sig bäst till förvaring?
 • Med mera...


DU KANSKE HAR KÖPT EN BOSTAD?
DU KANSKE FUNDERAR PÅ ATT RENOVERA?

ANVÄND FENG SHUI FÖR ATT PLANERA DINA UTRYMMEN KORREKT FRÅN BÖRJAN!

Feng Shui är ett av verktygen för att skapa ett framgångsrikt företag som drar till sig kunder, genererar god vinst och där de anställda trivs. Alla framgångsrika företag har medvetet eller omedvetet ett visst mått av god Feng Shui. Nedan finns olika exempel på användningsområden för företag.


EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV FENG SHUI SOM FÖRETAG:


 • Om företaget inte går så bra som förväntat
 • När ni funderar på att byta lokaler
 • Personalproblem av olika slag
 • Nyanställningar, rekrytering, omorganisering
 • När kunderna inte stannar kvar trots god service
 • Trög försäljning, även av varor/tjänster som borde sälja bra
 • Hög omsättning men för liten vinst
 • När du vill byta logotyp eller marknadsföra företaget

Om du inreder en arbetsplats eller leder ett företag och vill försäkra dig om att energierna är positiva finns det vissa saker att ta hänsyn till.
Några frågor att fundera över är bland annat:

 • Var bör chefen sitta?
 • Var är ingången?
 • Var är bästa platsen för att placera de olika arbetsfunktionerna/ varorna?
 • Hur ska logotypen vara utformad/färgsatt?
 • Ljus- och färgsättning av lokalerna
 • Vem ska du välja som samatbetspsrtner eller kompanjon? - Här används då BaZi och Face Reading.


VAD ÄR FENG SHUI?  


Feng shui har blivit känt som en form av inredning, men det är bara en del av sanningen.


Vi påverkas dygnet runt av en mångfald energier som kallas Chi. Det är bland annat naturliga krafter från himmel och jord, så som; solen, månen, andra planeter, stjärnor, färger, gravitation, naturens former, årstidsväxlingar, klimat och grafisk placering etc.


Utöver det har vi de energier eller krafter som vi själv är upphov till, som elektricitet, byggnader, belysning, vägar etc. Alla dessa energier - Chi - påverkar oss hela livet, dygnet runt oavsett om vi tror på det eller inte.


Feng Shui handlar om att balansera dessa energier och får dem att verka för och inte emot oss. Rätt utförd Feng Shui kan när som helst kan skapa förändring i ditt liv.Yuem Hom Hexagram Feng Shui (Chue Style) är den kraftfullaste tekniken som används inom Feng Shui.


CHUE STYLE FENG SHUI

(Yuen Hom Hexagram Feng Shui)


Chue Style Feng Shui har utvecklats genom flera tusen år. Metoderna är autentiska, vilket betyder att man kan spåra dem bakåt i tiden från mästare till mästare.


De bygger på iakttagelser och observationer av hur naturen fungerar och vad som händer när människan omformar den, bygger samhällen och gör andra ingrepp i den. Chue Style omfattar många olika metoder som används för att kunna analysera utomhus- och inomhusmiljöer.


Imperial Yuen Hom feng shui (Chue Style) är autentisk, vilket innebär att man kan spåra metoderna bakåt i tiden från mästare till mästare. Yuen Hom kan spåras tillbaka till Song-dynastin från 960-1279-talet och är den metod som användes av de kinesiska kejsarna och har traditionellt varit den metod som anses vara kraftfullast och den mest avancerade i världen.


Det är endast ett tiotal mästare idag som behärskar den här metoden som utgår från de 64 hexagrammen i I Ching och betyder:

"Från ingenting till allting och från allting till ingenting"

Yuen Hom (Chue Style) Feng Shui omfattar många olika metoder som används för att kunna analysera utomhus- och inomhusmiljöer. bland annat: Ba Chop, Sam Hap, Tsin Lon Ou Yu, Yuen Hom flying stars, Kinship och Lap Yam.


Under en konsultation används flera av dessa tekniker inklusive BaZi.


HUR GÅR KONSULTATIONEN TILL?


Vid konsultationen kommer Ann ut till er och ser sig omkring både ute och inne och gör vissa mätningar med den kinesiska kompassen LoPan.


Under konsultationen tas bland annat hänsyn till byggnadens relation till närliggande omgivning, placering på tomten samt relationer mellan dörrar, formationer, flöden och färgsättning inomhus, boendes födelsedata m.m. 


Efter noggranna kalkyler och uträkningar samt analysering ges skräddarsydda rekommendationer till förbättringar, naturligtvis anpassade till dina önskemål, behov och till din budget.


Vad som behövs är en skalenlig planritning över bostaden eller lokalen och eventuell tillhörande tomt. 


Ann erbjuder även: 


 • Date selection
 • BaZi-kinesiska horoskop
 • Rådgivning och planritningar vid ombyggnationer & nybyggnationer, Placering av nya byggnader på tomt
 • Trädgårdsplanering
 • Inredningsråd
 • Husreningar/space clearing - Rensar gammal energi, och hemsökta hus.