CLAIRVOYANCE

Alla medium är clairvoyanta men alla clairvoyanta är inte

mediala

En clairvoyant (synsk person), ser andra personers liv - deras förflutna, nutid eller framtid – och får intuitiv information om personen.


Ett medium förnimmer, känner, hör och ser de som har

gått över till andra sidan. 

Clairvoyance, Klärvoajans eller synskhet är inom bland annat spiritism förmågan att se, höra (clairaudience) och känna (clairsientence) det som är dolt för de fem sinnena. Att bland annat kunna se och beskriva avlägsna platser, känna på sig när någon ljuger, få till sig information om någons liv genom att tona in på personen eller föremål som tillhör personen. 


Clair-gruppen (synskhet/Psychic abilities)


Clairvoyance, Klärvoajans eller synskhet - betyder helt enkelt ”klar syn” förmågan att se det som är dolt för de fem sinnena. När man är klarsynt innbär det att man bland annat till exempel kan se och beskriva avlägsna platser, få till sig information i from av bilder och symboler om någons liv, kan se vad som hänt på en plats med mera.

 

Clairsentience (klar känsla) - förmågan att tydligt känna energi. Förmågan att känna andras känslor, känslor som vägleder och även känna fysiskt I sin egen korpp hur någon annan känner  eller mår, till exempel ett tryck, smärta, illamåande, lättnad etc som tillhär någon annan eller finns kvar på en plats.


Clairaudience (klar hörsel) är förmågan att höra meddelanden. Dessa kan vara externa, kommer från en källa utanför ditt huvud, eller kan vara inre som en röst, det kan inkludera att höra välbekanta röster, som de från en älskad som har gått bort, eller till och med ljud som knappt låter mänskliga alls. Det kan också inkludera drömdiskussioner som äger rum medan du sover.


Trots allt är allt energi så det är naturligt att vi har sinnen för att känna detta. Vi har alla upplevt att gå in i ett rum och veta omedelbart om något känns ”rätt” eller inte, även om allt verkar ok på ytan. Detta är mycket användbara verktyg i vardagslivet, inte bara om du vill jobba med läsningar eller som medium.


Här hittar du kommande kurser som finns från grund till avancerad nivå.

Mediala förmågor 

Att vara medial innebär att man är känslig och intuitiv nog att höra, känna och se information som kommer från de som gått bort och kommunicera med dem. Samt att man ofta kan hjälpa de vilsna att komma över till "andra sidan" när de fastnat påvägen. 


Oftast är man medventen om att man har mediala förmågor, men man kanske pågrund av olika anledningar valt att inte utveckla dem eller använda sig av dem. Det beror ofta på att man faktiskt inte vet hur man ska styra det hela och det kan därför kännas obehagligt och att man "ser" när man inte är beredd, inte vill, eller att man får budskap som man inte vill ha, eller inte stämmer.


Ann att håller kurser i medial utveckling från grunden, så att man får en bra bas att stå på och kan höja sin vibration tillräckligt högt för att ansluta till andra sidan för tydligare och klarare budskap på ett kontrollerat och skyddat sätt.